Všeobecné podmienky ``Súťaž syr na panvicu``

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže “Syr na panvicu”

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Syr na panvicu“ a je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž.